Ett grönt hem

Grön konstruktion innebär att bygga eller renovera byggnader i enlighet med principerna för miljöskydd, integrera och optimera användningen av naturmaterial och de byggtekniker som minskar energiförbrukningen, vilket möjliggör skapandet av ett lågenergihus och ett hälsosamt bostadsutrymme.

Ett ekologiskt hus måste vara hållbart under hela dess livscykel, från konstruktion till rivning. Det är ett nytt tillvägagångssätt inom arkitektur som främjar integrationen av byggnaden med människorna som bor i den och den naturliga miljön. Passivhus är ett exempel på grön konstruktion, eftersom det tillgodoser behoven för låg energiförbrukning genom energieffektiv hantering av uppvärmning och kylning och varmvatten i hushållet.

Meny