Zelena gradnja

Zelena gradnja pomeni gradnjo ali prenovo objektov v skladu z načeli varovanja okolja, z vključevanjem in optimizacijo uporabe naravnih materialov ter tistih gradbenih tehnik, ki zmanjšujejo porabo energije, omogočajo ustvarjanje nizkoenergijske hiše in zdravega bivalnega prostora.

Ekološka gradnja mora biti trajnostna skozi celoten življenjski cikel, od gradnje do rušenja. Gre za nov pristop v arhitekturi, ki spodbuja integracijo stavbe s človekom, ki živi v njej, in naravnim okoljem Pasivna hiša je primer zelene gradnje, saj z energetsko učinkovitim upravljanjem ogrevanja in ogrevanja zadovoljuje potrebe po nizki energiji. hlajenje in toplo vodo v gospodinjstvu.

Meni