Montažne kuće

Montažne kuce su gradevine u kojima se drvo koristi kao osnovni materijal za izradu horizontalnih (vanjski i unutarnji zidovi), medukatnih i krovnih konstrukcija. Montažne se kuce uvijek postavljaju na plocu i temelje od armiranog betona, te predstavljaju gradevine u punom smislu rijeci, za koje su potrebni i projekt i gradevinska dozvola. Drvene kuce moraju zadovoljiti propise iz podrucja seizmicke otpornosti, zaštite od požara, sigurnosti na gradilištu, i poštivati zahtjeve gradevinskih propisa i lokalne urbanisticke planove. Moderne gradevine od drva koriste razlicita gradevna rješenja i kombinaciju paketa materijala (konstrukcijski
materijali, izolacijski materijali i materijali za oblaganje) za izradu krovova i zidova. Rijec je o inovativnim i modernim tehnikama gradnje koje se temelje na konsolidiranoj gradevinskoj tradiciji zemalja Sjeverne Europe, kao što su Švedska i Njemacka, koje su oduvijek koristile drvo za izradu svojih gradevina.

Lokalna kultura drvene gradnje, na odreden nacin usporediva s tisucljetnom tradicijom gradnje opekom na Mediteranu, pružila je konsolidirane modele gradnje, koji omogucuju uvodenje inovacijskih elemenata i pronalaženje potrebnih odgovora na zahtjeve za smanjenjem gubitaka toplinske energije, uz optimiziranje izolacije građevina. U mnogim europskim gradovima mogu se vidjeti stare drvene gradevine, lagane i elasticne, koje su izvrsno izdržale test vremena, prepoznatljive po vidljivom okviru, traverzama i križnim elementima, čiji projekt varira ovisno o podrucju i razdoblju. Praznine su se ispunjavale opecnim blokovima ili laganim izolacijskim materijalima kao što je slama pomiješana s glinom i obradivale završnom žbukom. Upravo su zahvaljujuci pomnom proucavanju ovih starih gradevina nastale moderne montažne kuce. Ispuna nosecih okvira imala je funkciju zatvaranja prema vani, ali morala je biti što je više moguce lagana, da bi se smanjila ukupna težina gradevine, ali i imati izolacijska svojstva radi zaštite interijera od hladnoce.

Drvo u konstrukciji je, po svojoj prirodi vrlo slab vodic topline, sprjecavao pojavu toplinskih mostova i gubitke. Naftna kriza iz sedamdesetih godina skrenula je pozornost na poboljšavanje energetske ucinkovitosti zgrada, osobito u onim zemljama gdje je problem grijanja bio jace zastupljen zbog jakih i dugotrajnih zima, pa su tako nastale prve „fertighaus“. Umjesto slame i gline, zapocinje eksperimentiranje s novim izolacijskim materijalima, kao što su drvena ili mineralna vlakna, s tim da se izvana dodatno nanosi vanjska toplinska izolacija sa žbukom, što omogucuje izradu estetski modernih kuca koje se jednostavno prilagodavaju razlicitim urbanim sredinama, a drvo je zašticeno od izravnih atmosferskih utjecaja, plijesni, insekata, time smanjujuci na minimum potrebu za vanjskim održavanjem i produljujuci životni vijek.

Moderne drvene montažne kuce je zapravo nemoguce razlikovati od konvencionalnih, projekt se može izraditi
po želji, a zadovoljavaju sve stambene, formalne ili funkcionalne potrebe. Izrada konstruktivnih elemenata izravno u tvornici odgovara potrebi dobivanja najvece moguce razine kvalitete, neovisno o specificnim uvjetima na gradilištu. Svaka kuca dolazi s energetskim certifikatom i dugogodišnjom garancijom na konstrukciju.

Studio DOMUS proizvodi montažne niskoenergetske kuce „po mjeri“ kao i one tipske iz kataloga, koje zadovoljavaju višestruke stambene potrebe po zanimljivim cijenama, zahvaljujuci primjeni optimiziranih i racionalnih gradevnih rješenja.
Izbornik