Sustav X-Lam karakterizira konstrukcija od masivnog drva koja ima nosivu funkciju. Radi se o lamelama položenim jedna na drugu i lijepljenim pod pravim kutom što stvara strukturu panela koja omogućuje nosivost u ravnini i okomito na ravninu elementa. X-Lam sustav može poslužiti za razna rješenja, npr. može se koristiti za međukatne konstrukcije, unutarnje i vanjske zidove, za pokrovne elemente velikih dimenzija, ali i za ploče stepeništa i balkona, kao i za linearne konstrukcijske elemente kao što su grede i stupovi. Debljina jednog elementa s pet slojeva, koji se obično koristi kod višekatnih zgrada (max. 3 kata), iznosi 95 mm.

Najmanja debljina masivnih nosivih elemenata ovisi i o vrsti proizvoda i njegovim karakterističnim veličinama, ali u pravilu nikad ne bi trebala biti manja od 75 mm. Panelima od križnog lameliranog drva s pet slojeva debljine između 125 mm i 160 mm, ovisno o strukturi panela i ploče, kao i broju utjecajnih faktora, moguće je ekonomično pokriti otvore od 4,0-5,0 m. Za veće otvore i zidne elemente veće visine bez potpore prikladni su paneli od lameliranih greda ili gotove sekcije za ispunu s lameliranim nosačima. Masivni elementi se pojedinačno proizvode na temelju projekta, a spajaju se jednostavnim i standardiziranim spojnim sustavima. Na taj se način u cijelosti izbjegnu oni dugi i komplicirani radovi završne obrade i montaže na gradilištu. Konformacija X-Lam konstrukcije odnosno konstrukcije iz križno lameliranog drva pojednostavnjuje i ubrzava postavljanje izolacije i završne radove, ubrzavajući time rokove izvedbe.

Primjeri zidova

Primjeri Krovnih i međukatnih konstrukcija

Izbornik